SKiAm

De Stichting Kunst in De Stichting Kunst in Amerongen is een nonprofit mantelorganisatie, die activiteiten ontwikkelt, ondersteunt en coördineert op het gebied van kunst en cultuur in Amerongen en omgeving. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30165446. SKiAm is op 4 april 2001 gestart met de eerste lessen van het Open Atelier.
Het doel van de Stichting Kunst in Amerongen is de bevordering van het culturele leven in Amerongen en omgeving, meer in het bijzonder door het ontwikkelen van activiteiten op de volgende gebieden: a. het stimuleren van de belangstelling voor creatieve kunst; b. de muziekbeoefening en het stimuleren van de belangstelling daarvoor door Muziekinitiatief; c. het geven van filmvoorstellingen voor belangstellenden door Filmhuis Amerongen.

SKiAm is ANBI erkend onder nummer RSIN 809027410.  Laatste resultaten zijn hier op te vragen.

Zij wil dit doel onder meer bereiken door: – het houden van exposities, uitvoeringen, lezingen, kunstmarkten, filmvoorstellingen enz.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:
Job Moolenburgh, voorzitter
Jan Kalkhoven, secretaris
Els Kalkhoven, penningmeester
De coördinatie van Muziekinitiatief is in handen van Jan Kalkhoven.
De coördinatie van Filmhuis Amerongen verzorgt Herman Dekkers.
De bestuursleden en coördinatoren zijn onbezoldigd.

Zusterorganisaties

Cursus Project Amerongen
 Il Sogno Amerongen
 Amerongen Monumentaal
 Open Monumentendag Amerongen
 Amerongen inspireert
 Kasteel Amerongen