Stichting Kunst in Amerongen

De Stichting Kunst in De Stichting Kunst in Amerongen is een nonprofit mantelorganisatie, die activiteiten ontwikkelt, ondersteunt en
coördineert op het gebied van kunst en cultuur in Amerongen en omgeving. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30165446.
SKiAm is op 4 april 2001 gestart met de eerste lessen van het Open Atelier.
Het doel van de Stichting Kunst in Amerongen is de bevordering van het culturele leven in Amerongen en omgeving, meer in het bijzonder
door het ontwikkelen van activiteiten op de volgende gebieden:
a. het stimuleren van de belangstelling voor creatieve kunst;
b. de muziekbeoefening en het stimuleren van de belangstelling daarvoor door Muziekinitiatief;
c. het geven van filmvoorstellingen voor belangstellenden door Filmhuis Amerongen-Leersum.

d. de doelstelling de inwoners van Amerongen en wijde omgeving te amuseren met o.a. muziek, kunst, dans, quiz, etc voor een zo breed mogelijk publiek wordt verzorgd door Amuuz.

SKiAm is ANBI erkend onder nummer RSIN 809027410.

Financieel jaarverslag 2021

Doelstelling en ondertekening bestuur

Zij wil dit doel onder meer bereiken door: – het houden van exposities, uitvoeringen, lezingen, kunstmarkten, filmvoorstellingen enz.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:

Miriam Oosterwijk, voorzitter

Jan Kalkhoven, secretaris

Els Kalkhoven, penningmeester

H. Honders, lid

De coördinatie van Muziekinitiatief is in handen van Jan Kalkhoven.

De coördinatie van Filmhuis Amerongen verzorgt Herman Dekkers.

De bestuursleden en coördinatoren zijn onbezoldigd.

Zusterorganisaties

Cursus Project Amerongen

Amerongen Monumentaal

Open Monumentendag Amerongen

Amerongen inspireert

Kasteel Amerongen

Terug